-2

-2

ניקוד החוק

איסור התניה בחוזה על פתיחת עסק או מתן שירות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק