-1

-1

ניקוד החוק

קביעת יום פתיחת שנת הלימודים כיום בחירה

פ/5552/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק