-2

-2

ניקוד החוק

צמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק