1

1

ניקוד החוק

פטור ממס בגין תרומות לבתי חולים בפריפריה

פ/5728/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק