3

3

ניקוד החוק

פיצול דירות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק