-1

-1

ניקוד החוק

חילוט רווחי סרסרות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק