1

1

ניקוד החוק

בחינת העלות לרשויות מקומיות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק