-2

-2

ניקוד החוק

הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון – איסור מכירה)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק