-2

-2

ניקוד החוק

איסור על זיווג ומכירה של כלבים וחתולים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק