-1

-1

ניקוד החוק

הכרה בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק