1

1

ניקוד החוק

ייצוג נישום על ידי רואה חשבון

פ/5333/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק