-2

-2

ניקוד החוק

הארכת חופשת לידה בתמורה לשכר מינימום

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק