-1

-1

ניקוד החוק

הכרה בלקות שמיעה באחת האוזניים

פ/5569/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק