1

1

ניקוד החוק

מיסוי ההכנסה מהשכרת יחידות דיור לטווח קצר

פ/5360/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק