-1

-1

ניקוד החוק

תשלום קצבת נכות למי שזכאי לקצבת זקנה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק