-2

-2

ניקוד החוק

הטבת נזקים והשבת עלויות טיפול רפואי בשל שימוש בטבק

פ/5519/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק