3

3

ניקוד החוק

החזקה או שימוש לצריכה עצמית של סם מסוג קנבוס או שרף של קנבוס

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק