2

2

ניקוד החוק

הפרדת הרשויות וחיזוק הדמוקרטיה

פ/5543/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק