-3

-3

ניקוד החוק

הגדרת המינוח כשר לעניין הטעיה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק