1

1

ניקוד החוק

הגדרת גן לאומי עירוני והגשת תכנית בנייה למטרות מגורים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק