-2

-2

ניקוד החוק

מתן שירות טלפוני חינם למשתמשי רשת חברתית מקוונת

פ/5628/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק