-1

-1

ניקוד החוק

מינוי יועצת לקידום מעמד האישה כחברה בוועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים

פ/5553/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק