-1

-1

ניקוד החוק

הרחבת הסדרי בחירה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק