-1

-1

ניקוד החוק

נבחר ציבור שהורשע בעבירה שיש עמה קלון

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק