1

1

ניקוד החוק

החרגת טורניר מהגדרת משחק אסור

פ/5881/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק