1

1

ניקוד החוק

זכאות להחזר מס יתר באופן אקטיבי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק