2

2

ניקוד החוק

איסור קיום מתקני חקירה סודיים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק