-2

-2

ניקוד החוק

חובת המכרזים (תיקון – שילוב עסקים קטנים ובינוניים)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק