-2

-2

ניקוד החוק

ינוי תקופת אכשרה לקבלת דמי לידה לסטודנטיות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק