-1

-1

ניקוד החוק

פטור מארנונה לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק