-1

-1

ניקוד החוק

דחיית מועד פירעון של הלוואה לדיור ללקוח מובטל

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק