-1

-1

ניקוד החוק

איסור התניית מימון שירותי רווחה ברשויות מוחלשות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק