-1

-1

ניקוד החוק

איסור הפליה בשל דרישות כשרות

פ/5678/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק