1

1

ניקוד החוק

הגבלה לסך השינויים התקציביים בשנת כספים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק