-3

-3

ניקוד החוק

תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג) (תיקון – הרחבת התחולה על חברות ציבוריות)

פ/5389/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק