-1

-1

ניקוד החוק

חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) (תיקון – הארכת הוראת השעה)

פ/5835/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק