-2

-2

ניקוד החוק

העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון – תחולת החוק על עובדי מחשוב)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק