-1

-1

ניקוד החוק

הנצחת מורשת המחתרות

פ/5759/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק