2

2

ניקוד החוק

ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה

5648

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק