-2

-2

ניקוד החוק

המאבק הלאומי בצריכת זנות, ומתן סיוע לשורדות זנות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק