1

1

ניקוד החוק

ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה

פ/5450/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק