-2

-2

ניקוד החוק

הגנה מפני שימוש במכשיר טלפון נייד והגבלת פרסומת

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק