-3

-3

ניקוד החוק

חינוך חינם לפעוטות ולילדים

פ/5581/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק