-3

-3

ניקוד החוק

הגדרת גוף פעיל בבחירות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק