-1

-1

ניקוד החוק

חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק