-2

-2

ניקוד החוק

הגנה על בריאות הציבור (הפחתת הסיכון מחומרי הדברה)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק