-2

-2

ניקוד החוק

גמלת הבטחת הכנסה לקשיש

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק