3

3

ניקוד החוק

ביטול העבירה על העלבת עובד ציבור

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק