-1

-1

ניקוד החוק

תשלום דמי חניה לפי שעה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק