-2

-2

ניקוד החוק

הנצחת זכרה של גולדה מאיר

פ/5437/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק